Hummel
Opengame
Amaterská
florbalová liga
 
09.06.2016 16:58:22

Technické muzeum v Brne, Purkynova 105, 612 00
Tel.: 541 421 411, Fax.: 541 214 418, E-Mail: info@technicalmuseum.cz)

A/ Technická herna pro malé i velké
Technická herna není expozicí v obvyklém slova smyslu. Je to zařízení, které návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Hlavní důraz je kladen na interaktivní činnost návštěvníka s fyzikálním, případně technickým experimentem, spočívající v tom, že může s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. Tím se "Technická herna" zásadně liší od běžných muzejních expozic, kde nápisy Nedotýkejte se vystavených předmětů nedovolují bližší kontakt s exponátem. V herně je naopak hlavní zásadou:
dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte
V herně je zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu. Pokusná pracoviště nejsou stálá. Většina zařízení je postupně obměňována a doplňována novými experimenty. Ke každému pokusu jsou připojeny v písemné formě návody k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu. Nově byl instalová model TOKAMAK - termojaderná řízená fúze s instruktážním filmem.Pro trenéry je zaručeno, že když tam tým pošlou, tak si zaručeně odpočine.
Více na http://www.technicalmuseum.cz/technicka-herna

B/ stálé expozice muzea – zde stoji za pozornost Historická vozidla, Od tamtamu k internetu, Ulička řemesel, předchůdce kina Panorama. historie nožířství, letectví  ad. http://www.technicalmuseum.cz/expozice
C/  během letošního Opengame budou probíhat výstavy:

DESIGN-S. -  Mezinárodní bienále studentského designu (od 17. 6. – 2. 10. ) Více informací najdete na http://design-s.eu/2016/aktuality/

AUTÍČKA 1:18, Největší sbírka autíček v poměru 1:18 v ČR. Podrobnosti najdete na http://technicalmuseum.cz/vystavy/sbirka-automobilovych-model-118-vystavena-v-tmb-je-nejvti-v-r

dále bude probíhat výstava BRNO NA DVOU KOLECH. Více podrobnosti najdete na http://technicalmuseum.cz/vystavy/brno-na-dvou-kolech-historie-grand-prix-brno-od-411-nova-dlouhodoba-vystava

autor: Dan Koubek

 

 

 


Sportujeme s podporou města Brna

 

Copyright © 2015 - 2016 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh: DeZiro Graphic